Hvem er vi

Gitte Colaco

Uddannet læge fra Københavns universitet i 2012
Speciallæge i almen medicin
Medlem af:
Lægeforeningen
DSAM
PLO

 

Christa Schelske

Uddannet læge fra Københavns universitet i 2010
Speciallæge i almen medicin
Medlem af:
Lægeforeningen
DSAM
PLO

 

Maiyanne Bruun

Maiyanne er uddannet sygeplejerske i 2014.
Maiyanne har en bred erfaring, og har tidligere arbejdet på endokrinologisk ambulatorie og onkologisk afdeling.
Maiyanne varetager konsultationer som blodprøver, vaccinationer og kronikerkontroller.

 

Tinni Meier Engli

Tinni er uddannet social- og sundhedshjælper i 2000

Tinni har bla. erfaring fra en skadestue i Norge, samt mange års erfaring hos en praktiserende øre-næse- hals læge

I klinikken varetager Tinni hovedsageligt sekretæropgaver, men også andre sygepleje opgaver